fbpx
26 13 12 09 jon@psykologjon.dk

Angstbehandling i Århus

Angstbehandling

i Århus

Lider du af angst?

Du læser måske dette, fordi du er nysgerrig og søger oplysninger omkring angst, eller måske oplever du problemer med angst i dit liv. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan en typisk angstlidelse kan komme til udtryk. Er du i tvivl om, hvad du bør gøre i din situation, skal du ikke holde dig tilbage. Du må meget gerne ringe eller skrive uforpligtende til mig. På den måde kan vi sammen finde ud af, hvorvidt din angst er behandlingskrævende eller ej.

Vi møder allesammen angsten

Angst er en del af det at være menneske og i live. Dog er der en grænse for, hvor meget angst hvert menneske kan og bør rumme. Nogle mennesker oplever angsten som noget forbipasserende og et vilkår, som ikke spiller forstyrrende ind i deres liv. Andre oplever angsten som værende en konstant indbrydende og invaliderende oplevelse, som de ikke kan slippe af med. Det er i dette spændingsfelt, vi kan begynde at tale om, hvorvidt den angst, en person oplever, er et dissideret psykisk problem.

Hvad er angst?

Hvis vi ser på angsten fra et biologisk perspektiv, er angst en medfødt biologisk reaktion på fare. Angsten fungerer simpelthen som et signal til os om, at der en potentiel fare, som vi skal beskytte os imod. Dette kender du sikkert, hvis der pludseligt opstår en farlig situation. Hvis en bil overser dig i trafikken, eller hvis du ser en slange i græsset. Her har angsten den funktion, at du reagerer i tide og flytter dig, så du ikke bliver kørt ned eller bidt. Dette kan siges at være en rationel angst eller frygt, da det er tydligt, hvilken fare der er til stede. Din puls stiger, og du reagerer uden at opfatte, at du springer til side. Din krop er i alarmtilstand, og du kan reagere hurtigt. Du skælver, da hele din krop er fyldt med stresshormoner, der hjælper dig i denne farlige situation.

Det bliver mere komplekst, når denne alarmfunktion, vi som mennesker har, bliver konstant og uden nogen tydelig udløser. Når kroppen reagerer og hjernen begynder at være klar til at flygte eller slås, hvor der ikke er nogen fysisk fare. I sådanne tilfælde begynder vi at kunne tale om en angstlidelse.

Symptomer på angst

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Kvælningsfornemmelse
 • Trykken i brystet
 • Kvalme, maveuro
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Frygt for at miste selvkontrollen
 • Frygt for at dø
 • Hedeture eller kuldegysninger
 • Dødshedsfølelse eller følelsesforstyrrelser

Symptomer på angst

Hjertebanken

Sveden

Rysten

Mundtørhed

Vejrtrækningsbesvær

Kvælningsfornemmelse

Trykken i brystet

Kvalme, maveuro

Svimmelhed

Uvirkelighedsfølelse

Frygt for at miste selvkontrollen

Frygt for at dø

Hedeture eller kuldegysninger

Dødshedsfølelse eller følelsesforstyrrelser

Symptomer på angst. Hvordan opleves angst?

De kliniske symptomer på angst

Der findes mange forskellige former for angstlidelser, og angst  kan derfor ikke kun forstås som én tilstand. Derfor er det vigtigt at understrege, at de symptomer, du oplever, muligvis varierer eller opleves anderledes, end de symptomer jeg vil opliste nedenfor.

Generelt for angstlidelser ses der nogle fællestræk. Kroppen reagerer med at være anspændt, der produceres flere stresshormoner, som får blodtryk og puls til at stige. Følelsesmæssigt opstår der uro, evt. panikfølelse eller opgivenhed, øget vredesudbrud og lidt eller ingen tålmodighed. Skamfuldhed eller depressive symptomer optræder også ved angst. Tankemæssigt vil hjernen forsøge at komme med løsningsforslag, kredse om mulige måder at slippe ud af en given situation på, muligheder for at undgå situationer eller forsøge at regne eventuelle udfald af kommende situationer ud – være på forkant, så at sige. Det kan være som om, at hjernen og tankerne ikke kan stoppe, der er aldrig ro. Man kan kalde det for” tankemylder”, da tankerne ofte er mere forstyrrende og forstærkende end brugbare. Nogen gange kan disse tanker dog også fremstå som lysende klare og logiske. Adfærden eller den måde livet leves på vil være præget at undgåelse, idet der er steder, man ikke kommer længere, og man bliver mere hjemme og isolerer sig. Man kan også reagere med kampadfærd, hvor man angriber eller skælder ud for at holde noget eller nogen væk.

Fysiologisk reagerer kroppen ved at gå i alarmberedskab. Her udskilles der mere kortisol og adrenalin, og pulsen og blodtrykket stiger.

Følelsesmæssigt opleves angst som uro, anspændthed eller panik blandet med vrede, skam eller depressive følelser. Kognitivt viser angsten sig ved tanker og forestillinger om den faretruende situation, mulige undvigelsesmanøvrer og dens konsekvenser, også på det mentale plan. Disse forestillinger kan være vage og diffuse, men også lysende klare og realistiske.

Adfærdsmæssigt kan angsten dels vise sig i kropsholdning, ansigtsudtryk m.m., dels som undgåelsesadfærd (flugt eller andre fysiske undvigelsesmanøvrer) eller kampadfærd, der sigter mod at undgå eller imødekomme den oplevede eller forestillede truende fare.

Ved fobisk angst (her Agorafobi) er der ofte en udløsende faktor, der ikke reelt set indeholder nogen fare. Her opleves der angst ved eller undgåelse af:

Menneskemængder, offentlige steder, færden alene, færden uden for hjemmet.

Ved tanker om disse situationer eller ved at være i dem kan personer med agorafobi opleve fysiske symptomer såsom:

Hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken i brystet, kvalme, maveuro, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, frygt for at miste selvkontrollen, frygt for at dø, hedeture eller kuldegysninger, dødshedsfølelse eller følelsesforstyrrelser.

Det skal her siges, at det er langt fra de fleste, der oplever alle symptomer. Hvis du eksempelvis oplever angst ved menneskemængder samt offentlige steder, og dette giver dig hjertebanken, svimmelhed og en frygt for at dø, kan der muligvis være tale om en fobisk tilstand. Dette kommer an på, i hvilken grad du er generet af tilstanden, eller om du har en erkendelse af, at angsten er overdrevet eller urimelig.

Symptomer beskrevet ved agorafobi er de samme som ved socialfobi, dog med få undtagelser.

Adfærdsmæssigt kan angsten dels vise sig i kropsholdning, ansigtsudtryk m.m., dels som undgåelsesadfærd (flugt eller andre fysiske undvigelsesmanøvrer) eller

 • Frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt, eller
 • undgåelse af situationer, hvor man udsættes herfor.

Når vi ser på symptomerne for social angst, står det særligt klart, hvordan angsten er en del af det at være menneske. Det at være genstand for andres kritiske opmærksomhed kan sætte følelserne og angsten i gang hos mange mennesker. Dog lammer denne frygt for kritik ikke alle mennesker, og nogle mennesker stiller sig gerne i rampelyset uden at tøve. Problemet opstår, når du ikke kan opføre dig, som du ønsker på grund af denne angst for kritik. F.eks. når angsten, eller frygten for angsten, bliver så stor, at du ikke tør sige noget på jobbet, selv om du godt kender svaret, eller ikke vil med ud og danse, da de andres kritiske blik ikke er til at rumme. Dette selv om du før angsten var elitedanser.

Hvis vi ser bort fra den kliniske beskrivelse af angst, klienter og folk i pressen beskrevet angsten på et mere levende og følelsesmæssigt plan. De følgende citater er inspireret af min egen erfaring med angstklienter samt udtalelser i faglitteratur og i pressen:

”Når jeg bliver angst, får jeg hjertebanken, stikken i brystet og uro i min krop, og det er som om, jeg bliver helt fjern og forvirret. Mine tanker buldrer afsted med: Nu dør du. Det er ikke normalt det her. Nu dør du, og der går ikke lang tid, før du skal sige farvel til dem, du elsker.”

”Jeg oplever at jeg ofte bliver angst ved forestillingen om at blive angst. Det er en ond cirkel, jeg ikke kan komme ud af.” 

”Jeg føler mig ofte lammet. Jeg kan ikke tænke klart. Det eneste, der kører rundt i hoved på mig, er ønsket om ikke at skulle møde nogen, der kan se, hvor forkert jeg er. Jeg får det fysisk dårligt bare ved tanken om at skulle køre med toget, hvilket er et problem, da jeg skal rejse meget med mit arbejde.”

Angst bliver et problem, når den hindrer dig i at leve det liv, du gerne vil.  Når du ikke længere kan gøre de ting, du før var glad for af frygt for kritik eller andres tanker om dig.

Angst bliver et problem, når den hindrer dig i at leve det liv, du gerne vil.  Når du ikke længere kan gøre de ting, du før var glad for af frygt for kritik eller andres tanker om dig.

Behandling af angst

Den måde, hvorpå angst behandles, tager som alt anden terapi i min klinik udgangspunkt i den enkelte klient. Det er yderst vigtigt at finde ud af, hvad det er, der forårsager lige præcis din angst, så problemet kan blive løst. Vi arbejder os om bag ved symptomer og forsøger at finder årsagen til angsten. Dette kan skabe større indsigt i dine reaktionsmønstre, hvilket vil hjælpe dig nu og her, men også på langt sigt.

Du vil i terapien lære meget om, hvordan du håndterer din angst nu, og hvordan du fremadrettet kan håndtere den anderledes. Ved at lære dine egne reaktioner at kende vil du på sigt kunne håndtere angst på en mere optimal måde, så du ikke skal hindres af den.

Det vil dog kræve en væsentlig indsats af dig, da ingen forandring kommer af sig selv. Hvad angår psykoterapi er der en vis portion sandhed i det gamle ordsprog, der lyder:” det skal gøre ondt, før det gør godt.” Jeg vil støtte dig og hjælpe dig, så godt jeg kan, og sammen vil vi kunne nå langt. Kontakt mig her, hvis du ønsker en tid, eller hvis du blot ønsker at høre nærmere.

Få hjælp til angstbehandling

Få hjælp til angstbehandling